ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΙΚΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΙΚΕ Έγγραφα:

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δραστηριότητα:ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛ.& ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Α.Φ.Μ.:800528681
Γ.Ε.ΜΗ.:127652504000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Πυλαίας - Χορτιάτη
Διεύθυνση:ΑΡΓ. ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ - 3 Τ.Κ.54454 ΠΥΛΑΙΑ
Τηλέφωνο:2310863887